• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XL Sesja Rady Gminy Babice

21 listopada 2017

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje że w dniu 28 listopada 2017r. (wtorek) od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Babicach (sala konferencyjna p.111) odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad XL Sesji Rady Gminy Babice.

1. Otwarcie XL Sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad XL sesji Rady Gminy Babice.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX sesji Rady Gminy Babice .
4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2017 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice na lata 2017-2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Babice z dnia 27 października 2017r. numer XXXIX/304/2017 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Babice Porozumienia z Gminami Nowy Targ, Miasto Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia w sprawie wspólnego przygotowania, złożenia wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami o dofinansowanie ,realizacji zadania pn.: „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasto Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia ” .
10. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Babice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.
12. Informacja Wójta Gminy z działalności za ostatni okres.
13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
14. Zakończenie obrad XL Sesji Rady Gminy Babice.