• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Inauguracyjne posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Babicach

24 października 2017

W Gminie Babice w okresie od września do grudnia 2016 roku realizowany był projekt „Aktywny senior – jestem, działam, partycypuję i decyduję” w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Z inicjatywy seniorów Gminy Babice uczestniczących w projekcie w dniu 08 grudnia 2016 roku Rada Gminy Babice jednogłośnie podjęła Uchwałę o powołaniu Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu. Rada jest ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wobec organów Gminy Babice, z którymi współpracuje w obszarach dotyczących osób starszych. Kolejnym etapem było przeprowadzenie procedury naboru kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Babicach. Zgodnie ze statutem, skład Rady Seniorów wynosi 10-14 radnych, w tym radni seniorzy, w liczbie stanowiącej, co najmniej połowę składu. Na radnych seniorów mogą być powołane wyłącznie osoby zamieszkałe na terenie Gminy Babice, które ukończyły 60 rok życia, nie więcej niż 3 osoby z zamieszkałych w danym sołectwie. Podmioty działające na rzecz osób starszych oraz Wójt Gminy są także uprawnieni do zgłaszania kandydatów na radnych. Radni pełnią swoje funkcje społecznie.
Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia daty wyborów. W wyniku przeprowadzonego naboru liczba zgłoszeń była większa niż dopuszczalna liczebność Gminnej Rady Seniorów określona statutem.
W dniu 15 września 2017r. Rada Gminy Babice na sesji Rady Gminy Babice podjęła Uchwałę Nr XXXVII/295/2017 w sprawie wyboru członków Gminnej Rady Seniorów w Babicach w głosowaniu tajnym na podstawie regulaminu głosowania. Natomiast w dniu 19 października 2017r. na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Babicach odbyło się I inauguracyjne posiedzenie podczas którego Radni odebrali zaświadczenia o wyborze oraz dokonali wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

Członkami Gminnej Rady Seniorów w Babicach zostali wybrani:
1) BAŁYS Marian
2) BĘBENEK Stefania
3) BIL Jerzy Marian - Sekretarz
4) BUCZEK Amelia Zuzanna - Przewodnicząca
5) CIURA Franciszek Antoni
6) GŁOGOWSKA Zofia
7) GÓRECKA Zofia Stefania - Wiceprzewodnicząca
8) KANIA Irena Janina
9) NOWAK Krystyna
10) PIASECKA Anna
11) WIERZBA Józefa Irena