• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XXXIX Sesja Rady Gminy Babice

20 października 2017

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 27 października 2017r. (piątek) od godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Babicach (sala konferencyjna p.111) odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek XXXIX Sesji Rady Gminy Babice.
1. Otwarcie XXXIX Sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad XXXIX sesji Rady Gminy Babice.
3. Przyjęcie protokołów z obrad XXXVII sesji Rady Gminy Babice oraz XXXVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy .
4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2017 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice na lata 2017-2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Babice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Integracji Społecznej i nadania jej Statutu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie na realizację zadania „Przewóz osób komunikacją zbiorową na liniach 38 i B” w roku 2018, oraz przedłużenia kursów na liniach „17a” i „32 a” w soboty, niedziele i święta do Wygiełzowa w okresie lipiec – wrzesień 2018r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Babice i Olszyny.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części działki numer 1110/15 położonej w obrębie Babice, będącej własnością Gminy Babice.
13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Babice w roku szkolnym 2016/2017.
14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.
15. Informacja Wójta Gminy z działalności za ostatni okres.
16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
17. Zakończenie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Babice.