• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w Gminie Babice na 2018r

19 października 2017

Zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Babice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

Zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Babice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”. Konsultacje Programu są przeprowadzane w oparciu o uchwałę Nr LI/443/2010 Rady Gminy Babice z dnia 18 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad konsultowania aktów prawa miejscowego. Zgłaszane ewentualne uwagi i propozycje prosimy przesyłać do dnia 02 listopada 2017 r. na załączonym formularzu na adres poczty elektronicznej poczta@babice.pl, faksem pod numer (32) 6134 013 w. 19 lub dostarczyć do Urzędu Gminy pok. 101.
Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje!