• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XXXVIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Babice

17 października 2017

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 18 października 2017 r. (środa) od godz. 16.00 w Urzędzie Gminy w Babicach (sala konferencyjna p.111) odbędzie się XXXVIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad nadzwyczajnej sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie XXXVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad XXXVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Babice.
3. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu na rzecz Gminy Babice działek o numerach: 427/63, 427/64, 1173, 494/2 położonych w obrębie Babice, działki numer 2613/1 położonej w obrębie Jankowice oraz działki numer 4525/9 położonej w obrębie Włosień.
5. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
6. Zakończenie obrad XXXVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Babice.