• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

27 września 2017

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Gmina Babice realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. Pomoc żywnościowa kierowana jest do: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (m.in. ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo ‑ wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe lub ekologiczne) oraz których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (w 2017 r. – 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie) 1. Pomoc udzielana jest w postaci art. spożywczych(np. makaron, ryż, herbatniki, ser żółty, mleko, fasola, koncentrat pomidorowy, powidła, gulasz, szynka, cukier, olej), które przekazywane są w/w osobom BEZPŁATNIE.

 

Wszystkie osoby, które chcą skorzystać z pomocy proszone są o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach ul. Krakowska 56, 32-551 Babice do 30.09. 2017 w godzinach od 7.00-11.00 w celu weryfikacji uprawnień.