• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Dofinansowania do Odnawialnych Źródeł Energii

16 września 2017

Osoby zainteresowane zapraszamy na spotkania organizacyjne, na których zostaną przedstawione techniczne aspekty udziału w projekcie oraz główne zasady uczestnictwa.

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszonym naborem konkursu w ramach Poddziałania 4.1.1 RPO WM 2014 - 2020 (Projekt parasolowy) mieszkańcy Gmin województwa małopolskiego mają jedyną, niepowtarzalną okazję skorzystać z dofinansowania na montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w gospodarstwach indywidualnych. Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” zrzeszająca 5 Gmin powiatu chrzanowskiego: Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż, Trzebinia zamierza opracować oraz złożyć wniosek o dofinansowanie. Wszystkim zainteresowanym montażem instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Gminach partnerskich przedstawiamy informacje dotyczące zaplanowanej inwestycji.

Program w ramach, którego zaplanowana została realizacja projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
4 Oś Priorytetowa: Regionalna Polityka Energetyczna
Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Wydatki podlegające dofinansowaniu:
- Montaż kolektorów słonecznych,
- Montaż paneli fotowoltaicznych,
- Montaż pomp ciepła do c.w.u.

Wielkość dofinansowania: 60% kosztów kwalifikowanych
Grupa docelowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii: użytkownicy indywidualni
Osoby zainteresowane zapraszamy na spotkania organizacyjne, na których zostaną przedstawione techniczne aspekty udziału w projekcie oraz główne zasady uczestnictwa.

Spotkania odbędą się w dn. 25 września 2015r.:
- w Urzędzie Gminy Babicach – sala konferencyjna, I piętro o godz. 17.00
- w budynku OSP w Zagórzu o godz. 18.30

Na spotkaniach otrzymają Państwo ankiety do wypełnienia dotyczące instalacji wybranych OZE (możliwe do pobrania również na stronie internetowej: www.babice.pl oraz u sołtysów miejscowości)
Termin składania ankiet: 09 października 2017r.
Miejsce składania ankiet: Urząd Gminy w Babicach pokój nr 101, u sołtysów miejscowości oraz elektronicznie na adres: ankieta@babice.pl