• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

AKCJA LAWENDOWA AKTYWIZACJA!

28 sierpnia 2017

Konkursy dla mieszkańców w ramach projektu AKCJA LAWENDOWA AKTYWIZACJA!

Konkurs na logo „Gmina Babice – Lawendowa Gmina”

Stowarzyszenie do Spraw Rozwoju i Rozbudowy Wsi Jankowice ogłasza konkurs na opracowanie logo Gmina Babice – Lawendowa Gmina w ramach projektu „Akcja - Lawendowa Aktywizacja!”. Konkurs jest skierowany do mieszkańców Gminy Babice.
Termin składania prac: 29.08.2017 – 20.09.2017r. Prace można nadsyłać listownie na adres: Jankowice 98, 32-551 Babice lub drogą mailową: weroni.b@vp.pl.
Preferowana prostota i czytelność oraz użycie nie więcej niż 3 kolorów.
Z nadesłanych prac graficznych 5 osobowe jury wyłoni zwycięzcę konkursu. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody jeśli w jej ocenie nadesłane prace nie spełniają kryteriów w stopniu pozwalającym na przyznanie nagrody.
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową o wartości 200 zł.
Autor zwycięskiego logo przekazuje prawa autorskie na Rzecz Stowarzyszenia do Spraw Rozwoju i Rozbudowy Wsi Jankowice bez osobnego wynagrodzenia, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) na wszelkich polach eksploatacji.
Dodatkowych informacji udziela Pani Amelia Buczek pod numerem telefonu: 669 312 033

Konkurs na maskotkę promującą lawendową Gminę

Stowarzyszenie do Spraw Rozwoju i Rozbudowy Wsi Jankowice ogłasza konkurs na opracowanie maskotki promującej Lawendową Gminę w ramach projektu „Akcja - Lawendowa Aktywizacja”. Konkurs jest skierowany do mieszkańców Gminy Babice.
Termin składania prac: 29.08.2017 – 30.09.2017r. Prace można dostarczyć do budynku Urzędu Gminy w Babicach pok. 117.
Maskotka ma być wykonana ręcznie i nawiązywać tematycznie do nazwy Lawendowa Gmina lub być wykonana z użyciem lawendy.
Z dostarczonych maskotek 5 osobowe jury wyłoni zwycięzcę konkursu.
Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody jeśli w jej ocenie nadesłane prace nie spełniają kryteriów w stopniu pozwalającym na przyznanie nagrody.
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową o wartości 200 zł.
Autor zwycięskiej maskotki przekazuje prawa autorskie na Rzecz Stowarzyszenia do Spraw Rozwoju i Rozbudowy Wsi Jankowice bez osobnego wynagrodzenia, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) na wszelkich polach eksploatacji.
Dodatkowych informacji udziela Pani Amelia Buczek pod numerem telefonu:
669 312 033

Konkurs na lawendowe rękodzieło

Stowarzyszenie do Spraw Rozwoju i Rozbudowy Wsi Jankowice ogłasza konkurs na lawendowe rękodzieło promujące Lawendową Gminę w ramach projektu „Akcja - Lawendowa Aktywizacja”. Konkurs jest skierowany do mieszkańców Gminy Babice.
Termin składania prac: 29.08.2017 – 30.09.2017r. Prace można dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Babicach przy ul. Krakowskiej 47.
Lawendowe rękodzieło ma być wykonane osobiście z lawendy lub zawierać elementy z lawendą związane. Technika wykonania prac: dowolna.
Z dostarczonych prac 5 osobowe jury wyłoni zwycięzcę konkursu.
Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody jeśli w jej ocenie nadesłane prace nie spełniają kryteriów w stopniu pozwalającym na przyznanie nagrody.
Wyróżnione zostaną 3 prace w postaci nagród rzeczowych o wartości 100 zł. każda.
Autor zwycięskiej pracy przekazuje prawa autorskie na Rzecz Stowarzyszenia do Spraw Rozwoju i Rozbudowy Wsi Jankowice bez osobnego wynagrodzenia, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) na wszelkich polach eksploatacji.
Dodatkowych informacji udziela Pani Amelia Buczek pod numerem telefonu:
669 312 033

Konkurs na kompozycję ogrodową z użyciem lawendy.

Stowarzyszenie do Spraw Rozwoju i Rozbudowy Wsi Jankowice ogłasza konkurs na kompozycję ogrodową z użyciem lawendy w ramach projektu „Akcja - Lawendowa Aktywizacja”. Konkurs jest skierowany do mieszkańców Gminy Babice.
Termin nadsyłania zdjęć: 29.08.2017 – 30.09.2017r. Prace można nadsyłać listownie na adres: Jankowice 98, 32-551 Babice lub drogą mailową: weroni.b@vp.pl.
Zgłoszenia mogą podlegać weryfikacji w terenie.
Z dostarczonych zdjęć 5 osobowe jury wyłoni zwycięzcę konkursu. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody jeśli w jej ocenie nadesłane zdjęcia nie spełniają kryteriów w stopniu pozwalającym na przyznanie nagrody.
Wyróżnione zostaną 3 nasadzenia ogrodowe w postaci nagród rzeczowych o wartości 100 zł. każda.
Autor zwycięskiej pracy przekazuje prawa autorskie na Rzecz Stowarzyszenia do Spraw Rozwoju i Rozbudowy Wsi Jankowice bez osobnego wynagrodzenia, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) na wszelkich polach eksploatacji.
Dodatkowych informacji udziela Pani Amelia Buczek pod numerem telefonu:
669 312 033