• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XXV Sesja Rady Gminy Babice

19 października 2016

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje że w dniu 31 października 2016 r. (poniedziałek) od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Babicach (sala konferencyjna p.111) odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad XXV sesji:

1. Otwarcie XXV Sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad XXV Sesji Rady Gminy Babice.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV Sesji Rady Gminy Babice.
4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2016r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Babice .
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Babice na lata 2016 -2020 .
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie na realizację zadania „Przewóz osób komunikacją zbiorową na liniach 38 i B ” w roku 2017 oraz przedłużenia kursów na liniach „17a” i „ 32 a” w soboty i święta do Wygiełzowa w okresie lipiec – wrzesień 2017r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działek nr: 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946 położonych w obrębie Zagórze, będących własnością Gminy Babice .
11. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych według stanu na 31 grudnia 2015r.
12. Informacja o oświadczeniach majątkowych Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych.
13. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.
14. Informacja Wójta Gminy Babice z działalności za ostatni okres.
15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
16. Zakończenie obrad XXV Sesji Rady Gminy Babice.