• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Skorzystaj z płatnych staży i bezpłatnych szkoleń.

19 października 2016

Rusza kolejna rekrutacja do projektu „Młodzi proaktywni” w powiecie chrzanowskim oraz w Krakowie!

Projekt adresowany jest do osób spełniających następujące kryteria:
• wiek 18-29 lat,
• osoba niepracująca (tj. jest bierna zawodowo – nie zarejestrowana w urzędzie pracy),
• osoba nie kształcąca się (tj. nie uczestnicząca w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
• osoba nie szkoląca się (tj. nie uczestnicząca w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych),
• osoba z wykształceniem maksymalnie średnim (w tym studenci studiów zaocznych).

W ramach projektu oferujemy:
• PŁATNE STAŻE z możliwością zatrudnienia,
• udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych dopasowanych do potrzeb i predyspozycji uczestników,
• wsparcie ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów.

Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej www.mlodzi.fundacjaproaktywni.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 626 00 95, e-mail: młodzi.proaktywni@fundacjaproaktywni.pl, oraz w Biurze Projektu: ul. Szlak 8a, 31-161 Kraków.
Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY!
Projekt „Młodzi proaktywni” jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.