• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Ostrzeżenie meteorologiczne

3 października 2016

Informacja Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:55

Nazwa biura

BPH IMGW-PIB O/Kraków Sho Kraków

Zjawisko/stopień zagrożenia

wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2

Obszar

Województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 12:00 dnia 03.10.2016 do godz. 00:00 dnia 05.10.2016

Przebieg

W związku z prognozowanymi opadami deszczu, na rzekach na terenie województwa, prognozowane są wzrosty poziomu wody (miejscami gwałtowne) do strefy stanów wysokich. Lokalnie istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

75%

Uwagi

W sytuacji istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska informacja może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog

Wawrzyniec Kruszewski

Godzina i data wydania

03.10.2016 - godz. 11:48

SMS

IMGW-PIB INFORMUJE: WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEGAWCZYCH/2 województwo   malopolskie od 12:00/03.10.do 00:00/05.10.2016

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

O zaistniałych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Tel. 032: 625 00 00, 625 83 50
Fax. 032: 625 83 44