• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Przystąp do projektu

30 września 2016

Firma WYG Consulting Sp. z o.o., w partnerstwie z Małopolskim Związkiem Pracodawców LEWIATAN realizuje projekt outplacementowy finansowany ze środków Unii Europejskiej, skierowany do pracowników przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy, osób zwolnionych oraz odchodzących z rolnictwa zamieszkujących Subregion Małopolski Zachodniej.

Projekt ma na celu aktywizację zawodową wskazanych grup i wsparcie ich w powrocie na rynek pracy poprzez ich udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym, czego bezpośrednim efektem będzie:
podjęcie nowego zatrudnienia lub utrzymanie zagrożonego miejsca pracy lub podjęcie pracy poza rolnictwem lub rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub przedsiębiorstwa społecznego.

Korzyści z udziału w projekcie:
· wyznaczenie konkretnej i sprecyzowanej ścieżki rozwoju zawodowego przy wsparciu doświadczonych ekspertów,
· możliwość zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych,
· udział w płatnych stażach i praktykach w firmach,
· zdobycie zatrudnienia.

ADRESACI PROJEKTU

Wszyscy mieszkańcy powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego, którzy spełniają jedno z poniższych kryteriów:
· osoba zwolniona – osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
· osoba przewidziana do zwolnienia (na wypowiedzeniu),
· osoba zagrożona zwolnieniem z pracy,
· osoba zainteresowana odejściem z rolnictwa – osoba posiadająca gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych, lub członkowie jej rodziny ubezpieczeni KRU), deklarująca zainteresowanie podjęciem pracy poza rolnictwem.

PROPONOWANE DZIAŁANIA W PROJEKCIE
Ścieżka zawodowa, dla osób które chcą kontynuować/podjąć pracę zawodową:
· Doradztwo zawodowe (w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania),
· Warsztaty „Kluczowa jest rozmowa”,
· Pośrednictwo pracy,
· Bezpłatne szkolenia / kursy zawodowe,
· Studia podyplomowe do kwoty 7800 zł,
· Staże i praktyki w firmach - w trakcie stażu uczestnik otrzymuje stypendium w wysokości 1670 zł za każdy miesiąc odbywania stażu (czas trwania stażu 3 miesiące),
· Zatrudnienie subsydiowane.

lub ścieżka dotacyjna dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej:
· Szkolenie przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej,
· Doradztwo w zakresie przygotowywania biznes planu,
· Jednorazowa bezzwrotna dotacja – do 23.129 zł/os.,
· Doradztwo biznesowe w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej,

UWAGA!
Ścieżka dotacyjna dostępna jest wyłącznie dla osób, które kwalifikują się do jednej z poniższych kategorii:
· osoba z niepełnosprawnością,
· kobieta,
· osoba o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie maturalne),
· osoba w wieku 50+ lub 30-.

Uczestnictwo w projekcie jest dofinansowywane w 100%. Uczestnik nie ponosi więc żadnych kosztów!

Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Projektu:
ul. Kościuszki 43 lokal 302, 30-114 Kraków
tel. 12 363 80 86 – 84, 513 976 606
e-mail biuro@celpraca.pl

oraz na stronie internetowej: www.celpraca.pl