• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

INFORMACJA

29 września 2016

Zarząd Gospodarki Komunalnej w Babicach Sp. z o.o. informuje, że od dnia 26 września 2016r. na terenie Gminy Babice przeprowadzane będą kontrole odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Kontrole prowadzić będą pracownicy Spółki.
Pracownicy, zgodnie z art. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, uprawnieni są do wstępu na teren nieruchomości każdego odbiorcy wody oraz kontroli:
- urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego;
- legalności wykonania przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego;
- celowych uszkodzeń wodomierzy, pominięć układów pomiarowych.
Jednocześnie informujemy, że osoby, u których zostanie stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalny zrzut ścieków, podlegają karze zgodnie z art. 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Nałożenie kary nie zwalnia jednak odbiorcy usług z obowiązku usunięcia nieprawidłowości i podpisania umowy.

Odbiorcy, którzy do dnia 21 listopada 2016r. dobrowolnie zgłoszą fakt nielegalnego poboru wody lub odprowadzania ścieków i podpiszą umowę z Gospodarką Komunalną w Babicach Spółką z o.o. nie zostaną obciążeni karą. Po tym terminie wszystkie stwierdzone nieprawidłowości będą podlegać karze.


Prezes Zarządu
Gospodarki Komunalnej w Babicach Sp. z o.o.