• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XXIV Sesja Rady Gminy Babice

21 września 2016

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 30 września 2016 r. od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Babicach (sala konferencyjna p.111) odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek XXIV Sesji Rady Gminy Babice.

1. Otwarcie XXIV Sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad XXIV sesji Rady Gminy Babice.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji Rady Gminy Babice.
4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Babice oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 Gminy Babice za I półrocze 2016r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2016 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice na lata 2016-2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru złoża piasku budowlanego „Babice.”
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Babice .
10. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Babice.
11. Informacja oświatowa za rok szkolny 2015/2016
12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.
13. Informacja Wójta Gminy z działalności za ostatni okres.
14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
15. Zakończenie obrad XXIV Sesji Rady Gminy Babice.