• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia

10 sierpnia 2016

Na terenie powiatu rozpoczęła się realizacja projektu, który skierowany jest do osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych powyżej 30 roku życia.

Projekt zakłada bezpłatne wsparcie w postaci:
- Indywidualnego Planu Działania
- Szkoleń/kursów podwyższających kwalifikacje (w ramach szkolenia każdemu uczestnikowi przysługuje stypendium szkoleniowe)
- Staży zawodowych (w ramach stażu przysługuje stypendium stażowe)
- Wsparcia psychologa, trenera pracy, trenera zatrudnienia wspieranego, pośrednika pracy.