• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Ostrzeżenie meteorologiczne

10 sierpnia 2016

Informacja Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 84

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Intensywne opady deszczu/1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 00:00 dnia 10.08.2016 do godz. 24:00 dnia 10.08.2016

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm. Strefa opadów deszczu o największym natężeniu przemieszczać się będzie stopniowo z zachodu na

wschód województwa.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

Obowiązują:

Do godz.00:00 dnia 10.08.2016 OSTRZEŻENIE nr 83 na BURZE Z GRADEM/1 wydane o godz.07:02 dnia 09.08.2016.

Dyżurny

Michał Solarz

Godzina i data wydania

godz. 13:04 dnia 09.08.2016

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 malopolskie od 00:00/10.08 do 24:00/10.08.2016 opadyod 30 mm do 50 mm

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Tel. 32 625 00 00
Fax. 32 625 83 44