• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Plac zabaw za Twój głos!

14 czerwca 2016

Podniesienie atrakcyjności Skansenu w Wygiełzowie poprzez budowę placu zabaw dla turystów i mieszkańców.

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego daje możliwość zgłaszania oraz wybierania przedsięwzięć mogących zostać zrealizowanych w ramach kompetencji Samorządu Województwa. Budżet to 6 milionów złotych przeznaczonych na realizację zadań mających największy wpływ na rozwój powiatów i subregionów, co daje po 1 mln na subregion.
Małopolska Zachodnia (subregion składa się z powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego oraz wadowickiego) w ramach budżetu złożyła najwięcej propozycji: 30 zadań powiatowych i 6 subregionalnych.
Jednym z przedsięwzięć, które przeszło pozytywną ocenę formalno – merytoryczną jest zadanie pn. „Podniesienie atrakcyjności Skansenu w Wygiełzowie poprzez budowę placu zabaw dla turystów i mieszkańców”. KOD zadania: PKCHK037. Plac zabaw może powstać bezpośrednio przy deptaku obok siłowni zewnętrznej. Ogólnodostępność tego miejsca sprawia, że będą mogli z niego korzystać wszyscy zainteresowani. Całkowity szacunkowy koszt realizacji zadania może wynieść 100.000 zł.
W związku z tym, że realizowane będą wyłącznie zadania z największą ilością głosów zachęcamy wszystkich do wsparcia projektu w okresie od 18 czerwca do 6 lipca 2016 roku.
Żeby skutecznie oddać swój głos wypełnij, a następnie wyślij kartę pod linkiem http://bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie. Wzór wypełnionej karty TUTAJ.  
Zasady głosowania.
Jeśli ukończyłeś 16 lat i mieszkasz w Małopolsce możesz oddać swój głos w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego!
Głosowanie odbywać się będzie od 18 czerwca do 6 lipca 2016 roku.
Do wyboru są 3 sposoby głosowania:
a) poprzez włożenie wypełnionej karty do urny (planujemy, że karty dostępne będą w przedszkolu, szkole, kościele, bibliotece, Urzędzie Gminy oraz u Sołtysów),
b) elektronicznie,
c) korespondencyjnie na adres Urzędu Marszałkowskiego lub w jednej z Agend (liczy się data wpływu do UMWM).).
Pamiętaj ! Możesz oddać 1 głos na zadanie powiatowe i 1 na zadanie subregionalne. Głosować można tylko na zadania dotyczące powiatu i subregionu, który się zamieszkuje.
Jeśli oddasz więcej głosów wszystkie twoje głosy będą nieważne.
Więcej informacji o Budżecie Obywatelskim oraz o zadaniach, na które można zagłosować pod linkiem: http://bo.malopolska.pl/
Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec jest jednym z centralnych ośrodków życia społecznego i turystycznego Małopolski Zachodniej. Unikalne zabytki i wyjątkowe wydarzenia przyciągają wiele tysięcy turystów i mieszkańców. Pomimo szerokiej oferty skierowanej do różnego segmentu odbiorców dostrzegalny jest brak infrastruktury służącej aktywnemu wypoczynkowi dla najmłodszych i ich opiekunów. Zatem realizacja zadania polegającego na utworzeniu ogólnodostępnego placu zabaw jako atrakcyjnego i przyjaznego miejsca jest odpowiedzią na duże zapotrzebowanie społeczne. Uzupełnienie brakującej infrastruktury pozwoli na wzbogacenie tego obszaru zarówno dla mieszkańców jak i turystów.