• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Informacja Zarządu Powiatu Chrzanowskiego

12 maja 2016

Konsultacje dotyczącyce zmiany granicy administracyjnej Gminy Alwernia

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr XX/102/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rady Powiatu Chrzanowskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Chrzanowskiego dotyczących zmiany granicy administracyjnej Gminy Alwernia, która jednocześnie stanowi zmianę granicy Powiatu Chrzanowskiego oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Chrzanowskiego nr 84/60/2016 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie określenia terminu rozpoczęcia i zakończenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Chrzanowskiego dotyczących zmiany granicy administracyjnej Gminy Alwernia, która jednocześnie stanowi zmianę granicy Powiatu Chrzanowskiego oraz określania wzoru ankiety w terminie od 23 maja 2016 r. do 06 czerwca 2016 r. na terenie Powiatu Chrzanowskiego zostaną przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami.

Przedmiotem konsultacji jest wypowiedzenie się mieszkańców Powiatu Chrzanowskiego w sprawie zmiany granicy administracyjnej Gminy Alwernia, która jednocześnie stanowi zmianę granicy Powiatu Chrzanowskiego, polegającej na wyłączeniu z Powiatu Chrzanowskiego przysiółka „Wiśnicz” położonego w Powiecie Chrzanowskim, Gmina Alwernia, sołectwo Okleśna i włączeniu go do sołectwa Spytkowice, w Gminie Spytkowice, Powiat Wadowicki
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby, które spełniają łącznie niżej wymienione warunki:
1) najpóźniej w dniu przekazania wypełnionej ankiety mają ukończone 18 lat,
2) mają miejsce zamieszkania na terenie Powiatu Chrzanowskiego.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety. Ankieta zawiera pytanie :
„Czy jesteś przeciw zmniejszeniu obszaru Gminy Alwernia, Powiatu Chrzanowskiego, poprzez zmianę granicy Gminy Alwernia, która jednocześnie jest zmianą granicy Powiatu Chrzanowskiego, polegającej na wyłączeniu z Powiatu Chrzanowskiego przysiółka „Wiśnicz” położonego w Powiecie Chrzanowskim, Gmina Alwernia, sołectwo Okleśna i włączeniu go do sołectwa Spytkowice, w Gminie Spytkowice, Powiat Wadowicki”, pod którym znajdują się dwie możliwe do wyboru odpowiedzi tj. „TAK”, „NIE”. Wyrażenie opinii odbywa się poprzez postawienie znaku ”X” w kratce przy wybranej przez wypełniającego odpowiedzi.
Druki ankiet będą dostępne na dzienniku podawczym w siedzibie: Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, w Urzędzie Gminy Alwernia, Urzędzie Miejskim w Chrzanowie, Urzędzie Miejskim w Libiążu, Urzędzie Miasta w Trzebini, Urzędzie Gminy Babice oraz w jednostkach pomocniczych Gmin z terenu Powiatu Chrzanowskiego. Druki ankiet udostępnione będą również do pobrania w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie (http://www.powiat-chrzanowski.pl) oraz ww. urzędów gmin z terenu Powiatu Chrzanowskiego.
Wypełnione ankiety mieszkańcy Powiatu Chrzanowskiego składać mogą na Dzienniku podawczym: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2 w siedzibie Urzędu Gminy w Alwerni, przy ul. Gęsikowskiego 7, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, al. Henryka 20, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu, ul. Działkowa 1,w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini, ul. Piłsudskiego 14, w siedzibie Urzędu Gminy Babice, ul. Krakowska 56, lub przesyłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów- z dopiskiem na kopercie "Ankieta konsultacyjna".
W razie wątpliwości szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 326257928, 326257963, lub w siedzibie starostwa w pok. nr 013.