• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BABICE

26 kwietnia 2016

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Podzamcze” w Babicach

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 28.04.2016r do 18.05.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Babice, ul. Krakowska 56, 32-551 Babice, w godz. od 9:00 do 15:00 oraz TUTAJ