• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Formy wsparcia dla osób bezrobotnych

13 kwietnia 2016

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie informuje, że przygotował szereg atrakcyjnych form wsparcia dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia oraz dla osób z niepełnosprawnościami.

Obecnie prowadzimy rekrutację na:
• Staże - 6 miesięczne, które pozwolą Panu/Pani zaadaptować się do pracy na nowym stanowisku i przygotować się do podjęcia nowych, zawodowych wyzwań.
• Szkolenia grupowe, które w roku 2016 planowane są w następujących kierunkach: monter nawierzchni drogowych – brukarz, operator wózka widłowego, spawacz Mag i Tig, uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV oraz obsługa kasy fiskalnej.
• Szkolenia indywidualne, które wskażecie Państwo, jako niezbędne do zatrudnienia.
• Prace interwencyjne, czyli subsydiowaną formę zatrudnienia, dzięki której będziecie Państwo mieli zagwarantowane zatrudnienie na okres 9 miesięcy, a pracodawca zyska dofinansowanie.
• Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, która dla Pana/Pani może osiągnąć poziom nawet do 21 tysięcy złotych. Przewidziano 20 takich dotacji, które przyznawane będą w oparciu o ocenę komisji, aż do wyczerpania puli środków na ten cel.

Jeśli jest Pan/Pani zainteresowana wsparciem z powyższego zakresu, serdecznie zapraszamy do osobistego lub telefonicznego kontaktu ze swoim doradcą Klienta. Gwarantujemy Panu/Pani pierwszeństwo udziału w ww. formach wsparcia, po spełnieniu wszystkich kryteriów rekrutacyjnych.
Wsparcie dedykowane dla Państwa, realizowane będzie w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie chrzanowskim (II)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE
UL. SŁOWACKIEGO 8, 32-500 CHRZANÓW
TEL. 32 753 38 00 TEL./FAX. 32 753 38 99