• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Dodatkowe wsparcie dla osób pobierających najniższe świadczenia ZUS

17 lutego 2016

Dodatkowe wsparcie dla osób pobierających najniższe świadczenia ZUS wprowadza ustawa o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne.

Zalicza się do nich: zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podaje, że wysokość dodatku będzie zależeć od kwoty świadczenia i będzie wynosiła:

- 400 zł przy świadczeniu do 900 zł,

- 300 zł przy świadczeniu 900-1100 zł,

- 200 zł przy świadczeniach między 1100-1500 zł,

- 50 zł przy świadczeniu od 1,5 tys. do 2 tys. zł.

Według resortu, wsparcie trafi do 6,5 mln świadczeniobiorców. Dodatek będzie zwolniony od podatku dochodowego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i będzie wypłacany z urzędu, a nie na wniosek uprawnionych. Ustawa wejdzie w życie 1 marca, a pieniądze będą wypłacone wraz z marcowymi świadczeniami.