• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

ROK 2015 - GMINA BABICE W LICZBACH

14 stycznia 2016

ROK 2015 - GMINA BABICE W LICZBACH

URZĄD STANU CYWILNEGO

Akty urodzenia – w gminie Babice urodziło się 80 dzieci w tym 12 aktów urodzenia sporządzono w USC Babice (akty umiejscowione)
Akty zgonu – w gminie Babice zmarło 81 osób w tym 25 aktów zgonu sporządzono w USC Babice
Akty małżeństwa - w USC Babice sporządzono 37 aktów małżeństw (małżeństwa zawarte na terenie gminy)
Rozwody – do USC Babice wpłynęło 16 wyroków rozwodowych
Decyzje – wydano 5 decyzji administracyjnych (decyzje dotyczące zmiany imion i nazwisk)
Zaświadczenia – wydano 27 zaświadczeń
Jubileusz – 9 par otrzymało medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” (osoby zamieszkałe na terenie gminy Babice zawarły związek małżeński w 1964 roku)
Wydano 712 odpisów (odpisy skrócone, zupełne, wielojęzyczne)
Odnotowano 772 przypiski .

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Liczba mieszkańców w Gminie Babice – 9031 (na dzień 31 grudnia 2015 r.)
Babice - 1507
Jankowice - 727
Mętków - 1468
Olszyny - 795
Rozkochów - 803
Wygiełzów - 713
Zagórze - 3018
Ilość wydanych dowodów osobistych – 1906, (złożonych wniosków – 1803)

OŚWIATA

Łącznie do czterech zespołów szkół, jednej szkoły podstawowej i dwóch przedszkoli uczęszczało 1020 dzieci (wg stanu na dzień 30 września 2015 r.), z tego :
Zespół Szkół Babice – 244 (49 - przedszkole, 128 – szkoła podstawowa, 67 – gimnazjum)
Zespół Szkół Jankowice – 130 (84 – szkoła podstawowa, 46 – gimnazjum)
Zespół Szkół Mętków – 199 (42 – przedszkole i oddział, 117 – szkoła podstawowa, 40 – gimnazjum)
Szkoła Podstawowa w Rozkochowie – 57 (15 – oddział przedszkolny, 42 – szkoła podstawowa)
Zespół Szkół Zagórze – 246 (160 – szkoła podstawowa, 86 – gimnazjum)
Przedszkole Olszyny - 47
Przedszkole Zagórze - 97

INWESTYCJE INDYWIDUALNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, PRZYRODY, ZWIERZĄT

ilość wydanych decyzji o warunkach zabudowy - 53
ilość domów w trakcie budowy – 10
ilość nowo zamieszkałych domów – 29
ilość wykonanych przyłączy wodociągowych – 31
ilość wykonanych przyłączy kanalizacyjnych – 5
ilość wydanych decyzji na wycinkę drzew – 271
ilość nieruchomości, z których odebrano azbest – 81 (ponad 167 ton)
ilość bezdomnych psów przekazanych do schroniska – 21
ilość bezdomnych kotów przekazanych do schroniska – 9
ilość współfinansowanych zabiegów sterylizacji i kastracji – 38 (32 koty i 6 psów)

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORAZ POZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Liczba wniosków złożona do CEIDG ogółem – 221
Założenie działalności gospodarczej – 27
Zawieszenie działalności gospodarczej – 41
Wznowienie działalności gospodarczej – 35
Zakończenie działalności gospodarczej – 29

Na terenie Gminy Babice na dzień 31.12.2015 r. w 28 sklepach (detal), prowadzona była sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:
- 5 sklepów - sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
- 3 sklepy - sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa jak i również od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa),
- 1 sklep - sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa jak i również powyżej 18% zawartości alkoholu,
- 19 sklepów - sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa; od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu.

Funkcjonowało 5 lokali gastronomicznych gdzie prowadzona była sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:
- 2 lokale gastronomiczne - sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
- 1 lokal gastronomiczny - sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa jak i również powyżej 18% zawartości alkoholu,
- 2 lokale gastronomiczne - sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa; od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu.

Zostało wydanych ogółem:
- 48 zezwoleń detal i gastronomia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa; od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu),
- 14 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 8 decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.