• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XIV Sesja Rady Gminy Babice

19 listopada 2015

Przewodniczący Rady Gminy Babice zawiadamia, że w dniu 27 listopada 2015r. od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Babicach (sala konferencyjna p.111) odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie XIV Sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad XIV Sesji Rady Gminy Babice.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Gminy Babice.
4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2015r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice na lata 2015-2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Babice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Nr XIII/82/2015 Rady Gminy Babice z dnia 30 października 2015r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie na realizację zadania „Przewóz osób komunikacją zbiorową na liniach 38 i B” oraz przedłużenia kursów na liniach „17a” i „32a” w soboty i święta do Wygiełzowa w okresie lipiec-wrzesień 2016r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Babice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej jednostki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
15. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.
16. Informacja Wójta Gminy Babice z działalności za ostatni okres.
17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
18. Zakończenie obrad XIV Sesji Rady Gminy Babice.