• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

"Poza Stereotypem - Senior Roku 2014"

10 lipca 2015
Trwa nabór kandydatów w IX Małopolskim Plebiscycie "Poza Stereotypem - Senior Roku 2014"
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do zgłaszania kandydatów do tytułu Seniora Roku 2014 w IX Małopolskim Plebiscycie „Poza Stereotypem - Senior Roku 2014”.
Tak, jak w poprzednich latach szukamy aktywnych seniorów z terenu Województwa Małopolskiego, przede wszystkim osób nieszablonowych, które pomimo wieku i często także (ale nie koniecznie) zakończenia aktywności zawodowej wciąż działają, rozwijają swoje pasje i spełniają marzenia.
1. Osoby, które mogą być zgłaszane do udziału w Plebiscycie powinny:
- być liderami społeczności lokalnej,
- aktywnie działać w organizacji pozarządowej, klubie seniora, uniwersytecie trzeciego wieku, grupie nieformalnej itp.,
- bezinteresownie angażować się w pomoc innym,
- udowodnić, że można działać z pasją.
Ponadto kandydat musi być mieszkańcem Województwa Małopolskiego oraz mieć ukończone 60 lat (ukończone minimum 60 lat w roku 2014).
Kandydatów ubiegających się o tytuł Seniora Roku 2014 mogą zgłaszać przede wszystkim: organizacje pozarządowe, podmioty kościelne, jednostki pomocy społecznej, instytucje kultury, administracja publiczna, dopuszcza się zgłaszanie kandydatur przez grupy nieformalne oraz osoby fizyczne.
Dokonując zgłoszenia kandydata należy na adres:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30- 070 Kraków,
nadesłać wypełnioną Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz Rekomendacje (załącznik nr 2 do Regulaminu) i oświadczenie instytucji zgłaszającej (załącznik nr 3 do Regulaminu).
Dodatkowo karta zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) powinna być przesłana również w edytowalnej wersji elektronicznej na płycie CD).
Regulamin wraz z załącznikami można pobrać ze strony www.rops.krakow.pl   
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 września 2015 r. (liczy się data stempla pocztowego). Do końca  października nastąpi rozstrzygnięcie Plebiscytu i ogłoszenie wyników. Na przełomie października i listopada odbędzie się uroczysta gala wręczenia nagród.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  12 422 06 36 wew.21. lub
e-mail: rmolenda@rops.krakow.pl

Patronat honorowy nad Plebiscytem objął Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego.

Patronat medialny: TVP Kraków, Radio Kraków, Dziennik Polski, Głos Seniora.