• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

IX nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Babice

6 lipca 2015
Przewodniczący Rady Gminy Babice zawiadamia, że w dniu 8 lipca 2015r. (środa) od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Babicach (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się IX nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Babice.
Proponowany porządek obrad nadzwyczajnej sesji:

1. Otwarcie IX nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy  Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad IX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Babice.
3. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
- udzielenia  pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie na realizację zadania uruchomienia komunikacji publicznej do Wygiełzowa na liniach 17a i 32a” w soboty oraz niedziele i święta;
- zmiany w Uchwale Rady Gminy Babice Nr VI/30/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego;
- zasięgnięcia od Komendanta  Wojewódzkiego Policji  informacji o kandydatach na ławników.
5. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
6. Zakończenie obrad IX nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Babice.