• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Planowanie działań LGD w latach 2014-2020

11 czerwca 2015
Lokalna Grupa Działania informuje o rozpoczęciu prac nad opracowaniem i uchwaleniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020
Lokalna Grupa Działania informuje o rozpoczęciu prac nad opracowaniem i uchwaleniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, będącej dokumentem planistycznym, wyznaczającym najważniejsze obszary, cele, kierunki rozwoju i zadania, a także metody weryfikacji osiąganych rezultatów polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni obszaru, tworzonego przez pięć gmin powiatu chrzanowskiego: Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia. Przygotowywana nowa Lokalna Strategia Rozwoju będzie stanowić podstawę działania LGD „Partnerstwo na Jurze” w perspektywie kilku najbliższych lat. Aby jak lepiej przygotować ten dokument, potrzebna jest współpraca różnych środowisk lokalnych: podmiotów publicznych, społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców.
Moderatorem całego procesu będzie FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa. Prace polegać będą na identyfikacji celów i zadań, mających zapewnić długofalowy rozwój społeczno-gospodarczy oraz realizację aspiracji naszej wspólnoty lokalnej. Chcemy powiązać zadania, które zostaną zapisane w Strategii, z wyznaczonymi celami zawartymi w dokumentach operacyjnych szczebla krajowego i regionalnego, w szczególności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - dzięki temu zwiększymy nasze szanse na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych.
Pierwszym krokiem jest opracowanie analizy obszaru poprzez zebranie informacji od mieszkańców. Wyniki badania pozwolą na dokonanie oceny dotychczasowych działań LGD, a także umożliwią wskazanie słabych i mocnych stron współpracy w ramach partnerstwa. Bardzo prosimy o aktywny udział w opracowaniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju między innymi poprzez wypełnienie interaktywnej ankiety (link poniżej) aby cele i zadania Strategii były odpowiedzią na potrzeby oraz oczekiwania mieszkańców.

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo na Jurze"
siedziba: 32-500 Chrzanów, ul. Focha 3
telefon 32 720 65 02, 795 456 259
fax 32 720 65 01
NIP 628-216-17-85, KRS 0000262087