• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

LV Sesja Rady Gminy Babice

7 listopada 2014
Przewodniczący Rady Gminy Babice uprzejmie zaprasza na LV Sesję Rady Gminy Babice która odbędzie się w dniu 14 listopada 2014r. od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Babicach (sala konferencyjna  p.111) .
Proponowany porządek obrad sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie LV Sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad LV Sesji Rady Gminy Babice.
3. Przyjęcie protokołu z obrad LIV Sesji Rady Gminy Babice.
4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2014r.
6. Informacja w sprawie stawek podatków na 2015r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Lipowiec”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wyznaczeniu aglomeracji Zator.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nazw ulic w gminie  Babice.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym .
11. Informacja Wójta Gminy Babice z działalności za ostatni okres.
12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
13. Podsumowanie VI kadencji Rady Gminy Babice w latach 2010-2014.
14. Zakończenie obrad LV Sesji Rady Gminy Babice.