• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Piknik Trzeźwości - Relacja

25 czerwca 2014
Gmina Babice przystąpiła do VII edycji kampanii społecznej NO PROMIL – NO PROBLEM.
Gmina Babice przystąpiła do VII edycji kampanii społecznej NO PROMIL – NO PROBLEM. Gminnym koordynatorem kampanii jest Pani Amelia Buczek – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Babicach. Celem kampanii jest aktywizacja dzieci, młodzieży i dorosłych do współpracy z samorządami lokalnymi w celu przeciwdziałania zachowaniom stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Działania podejmowane w projekcie nastawione są na rozwój postaw obywatelskich wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz promowanie mody na podejmowanie obywatelskich interwencji wobec osób łamiących prawo.
W każdej szkole gminy Babice został wyznaczony koordynator akcji – pedagog lub nauczyciel wybranego przedmiotu.  Jego zadaniem jest nadzór nad wykonywaniem prac konkursowych, przygotowanie uczniów do udziału w marszach, organizowanie tematycznych apeli oraz opracowywanie gazetek szkolnych. Podjęcie działań na terenie szkół poprzedziły warsztaty szkoleniowe w dniu 05 czerwca br. w Alwerni, w których wzięli udział koordynatorzy szkolni z placówek oświatowych z Gminy Babice. Dla liderów szkolnych warsztaty i szkolenie zorganizowano w Urzędzie Gminy Babice w dniu 03 czerwca 2014 r.
Placówki oświatowe biorące udział w projekcie to: Zespół Szkół w Babicach, Zespół Szkół w Mętkowie, Zespół Szkół w Jankowicach, Zespół Szkół w Zagórzu oraz Szkoła Podstawowa w Rozkochowie.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach kampanii ogłosiła gminny konkurs literacki ,,Listy dzieci do kierowców”. Celem konkursu była:
- zmiana społecznego nastawienia wobec osób kierujących pojazdami pod wpływem środków psychoaktywnych;
- kształtowanie świadomości i odpowiedzialności pasażerów pojazdów wobec nietrzeźwych kierowców;
- edukacja w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym;
- kształtowanie i promowanie pozytywnych postaw na drodze;
- zwrócenie uwagi na najważniejszą wartość – dar życia.

Wpłynęło 47 prac konkursowych. Komisja Konkursowa dokonała oceny nadesłanych prac w dwóch kategoriach wiekowych:  uczniowie  klas IV-VI SP oraz uczniowie klas gimnazjalnych. Poniżej przedstawiamy listę laureatów konkursu.

I Kategoria – Szkoła Podstawowa

I miejsce – Olimpia Jarska (ZS w Babicach)
II miejsce – Martyna Gąsiecka (ZS w Jankowicach)
III miejsce – Anita Płoszczyca (ZS w Jankowicach)

II kategoria – Gimnazjum

I miejsce – Michał Krupa (ZS w Babicach)
II miejsce – Klaudia Mleczko (ZS w Zagórzu)
III miejsce – Paulina Zaczyńska (ZS w Babicach)

Laureatom oraz wszystkim uczestnikom konkursu wręczono nagrody, które zostały przekazane podczas Pikniku Trzeźwości zorganizowanego w ramach kampanii NO PROMIL – NO PROBLEM, który odbył się 22 czerwca br.  
Na pikniku obecny był Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie – podkom. Mariusz Jurczyk, który przedstawił statystykę wypadków drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców. Dodatkową atrakcją była możliwość wejścia do policyjnego radiowozu i poznania jego wyposażenia.
Podczas imprezy odbyły się zawody szkolnych reprezentacji, które wygrała drużyna z Zespołu Szkół w Mętkowie. Wszystkie reprezentacje biorące udział w konkurencjach otrzymały nagrody. Ponadto program uatrakcyjniły zespoły taneczne oraz grupy wokalne dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Jankowicach, Zespołu Szkół w Babicach oraz z Przedszkola Samorządowego w Babicach. Najmłodszych uczestników zabawiała grupa teatralna LA-BAJLA. Dzieci miały okazję spróbować swoich sił w puszczaniu ogromnych baniek mydlanych. Każdy uczestnik mógł sprawdzić swoje umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej.
Nad bezpieczeństwem oraz porządkiem czuwała młodzieżowa drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowicach.
Liderzy szkolni  wzięli na siebie szczególne zadanie – zbieranie deklaracji odpowiedzialnego pasażera/świadka. Deklaracje podpisywała młodzież oraz dorośli. Treść deklaracji zobowiązuje podpisującego do reagowania w sytuacji, gdy ktoś zamierza prowadzić po pijanemu: „Mam świadomość, że kierowca prowadzący pod wpływem alkoholu jest zagrożeniem dla siebie, pasażerów i innych użytkowników drogi, w tym dzieci. Może zabić albo okaleczyć niewinną osobę – również kogoś kogo kocham, na kim mi zależy... Dlatego deklaruję: jeżeli będę świadkiem sytuacji, w której nietrzeźwy kierowca zechce wsiadać do pojazdu, podejmę działania, aby powstrzymać go przed jazdą. Zwłaszcza wówczas, gdy kierowcą będzie ktoś mi bliski”. Deklaracje będą zbierane do II połowy września. Niniejsza deklarację można wypełnić również na stronie www.bezpromilowo.pl .
Zobacz krótki film promujący kampanię „Powstrzymaj pijanego kierowcę”. Jak powinniśmy się zachować, gdy nasz znajomy lub członek rodziny chce prowadzić samochód pomimo tego, że wcześniej pił alkohol? Jak reagować, widząc nietrzeźwego kierowcę? Odpowiedzi szukaj na www.powstrzymaj.pl.
Wszystkim uczestnikom imprezy oraz osobom współpracującym przy organizacji Pikniku dziękujemy.
W załączeniu zdjęcia z Pikniku Trzeźwości oraz nagrodzone listy.