• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Informacja o niebezpiecznym zjawisku - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

24 marca 2014
Informacja Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie

                                              Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr 1

Nazwa biura

BPH O/Kraków IMGW PIB

Zjawisko/stopień zagrożenia

Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2

Obszar

Zlewnie Skawy, Raby, Dunajca i Ropy (małopolskie)

Ważność (cz. urz.)

od godz. 16:00 dnia 24.03.2014 do godz. 16:00 dnia 25.03.2014

Przebieg

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły oraz w zlewniach zurbanizowanych, prognozowane są wzrosty stanu wody w strefie stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich. Miejscami możliwe jest przekroczenie stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

75%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Przemysław Plewa

Godzina i data wydania

godz. 13:55 dnia 24.03.2014

SMS

IMGW PIB OSTRZEGA: LOKALNE PRZEKROCZENIE STANOW OSTRZEGAWCZYCH/2 zlewnie skawy, raby, dunajca, ropy (małopolskie) od16:00/24.03.do16:00/25.03.2014

RSO

IMGW PIB OSTRZEGA: LOKALNE PRZEKROCZENIE STANOW OSTRZEGAWCZYCH/2 zlewnie skawy, raby, dunajca, ropy (małopolskie) od16:00/24.03.do16:00/25.03.2014

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

 

 O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Tel.    32 625 00 00
Fax.   32 625 83 44