• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Babice

7 listopada 2013
Przewodniczący Rady Gminy Babice zawiadamia, że w dniu 12 listopada 2013r. od godz. 17:00 w Urzędzie Gminy w Babicach (sala konferencyjna p.111) odbędzie się XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Babice.
Proponowany porządek obrad nadzwyczajnej sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie XLIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad XLIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Babice.
3. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2013r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek od środków transportowych.
7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
8. Zakończenie obrad XLIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Babice.