• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

INFORMACJA URZĘDU GMINY BABICE

26 września 2013
Urząd Gminy w Babicach przypomina o obowiązku wniesienia opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2013.
Urząd Gminy w Babicach przypomina o obowiązku wniesienia opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2013 do dnia 30 września 2013 r. zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.).