• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

50-lecie Pożycia Małżeńskiego

25 września 2013
11 września 2013  roku w  Gminie Babice odbyła się uroczystość obchodów Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego.
11 września 2013  roku w  Gminie Babice odbyła się uroczystość obchodów Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Jest to święto wszystkich par, które przeżyły 50 lat  w jednym związku małżeńskim. Pary zostały odznaczone Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanym  przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a wręczonym przez Wójta Gminy.
W tym roku na obchody 50-lecia Pożycia Małżeńskiego Wójt Gminy Babice Radosław Warzecha zaprosił pary małżeńskie, które zamieszkują na terenie naszej Gminy  i  sakramentalne tak powiedziały sobie w 1962 roku.
Uroczyste obchody rozpoczęła Msza Święta, która odbyła się w Kościele Parafialnym pod Wezwaniem Wszystkich Świętych w Babicach.
Msza została odprawiona przez księży naszej gminy ks. Jana Molandę (Babice) ks. Marka Guśpiela (Mętków) oraz ks. Ryszarda Świdra (Zagórze).
Po Mszy Świętej dostojni Jubilaci już na sali konferencyjnej urzędu, zostali uroczyście przyjęci przez Wójta, który wyraził radość z powodu uczestnictwa w tak podniosłej uroczystości oraz szacunek i podziw dla wszystkich par, które mimo wielu różnych przeciwności losu wspierały się wzajemnie, przezwyciężając trudy życia dnia codziennego i doczekały Złotych Godów. W uroczystości udział wzięli ponadto Pan Wiesław Domin Przewodniczący Rady Gminy Babice, Pani Teresa Jochymczyk Skarbnik Gminy Babice oraz Pan Stanisław Rokosz Sekretarz Gminy Babice.
Jubilaci z rąk władz Gminy Wójta, Przewodniczącego Rady Gminy, Skarbnika oraz Sekretarza otrzymali również pamiątkowe dyplomy i wiązanki kwiatów.

Po części oficjalnej Jubilaci zostali zaproszeni na symboliczną lampkę szampana, został wzniesiony uroczysty toast i odśpiewano sto lat..
Na zakończenie uroczystości Wójt Radosław Warzecha wręczył, każdej parze upominek -  ciepły koc.
Uroczystość zakończyła się wspólną fotografią wszystkich par małżeńskich, która została zrobiona przed budynkiem urzędu gminy. Wspólna fotografia na pewno będzie stanowiła  miłą pamiątkę z tego niezwykłego spotkania.

Dostojni Jubilaci, którzy 11 września 2013 r. zostali odznaczeni Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie:
Dębeccy Zdzisław i Antonina Mętków, Fiba Piotr i Irena Zagórze, Gucik Józef  i Janina Zagórze, Janik Józef  i Józefa Babice, Klimara Józef  i Anna Mętków, Knapik Eugeniusz i Maria Rozkochów, Kulawik Julian i Stefania Babice, Likus Kazimierz i Bronisława Zagórze, Macuda Józef i Władysława Zagórze, Mazgaj Edward i Józefa Rozkochów, Olszowik Stefan i Zofia Mętków, Paterak Stanisław i Krystyna Jankowice, Piegza Stanisław i Stanisława Olszyny, Piwowarczyk Franciszek i Maria Jankowice, Synal Tadeusz i Józefa Olszyny, Szala Władysław i Maria Mętków, Warzecha Józef i Maria Babice.
Pani Kosowskiej Janinie Mętków został przyznany dyplom za zgodne przeżycie 50 lat w związku małżeńskim.