• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XXXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Babice

22 lipca 2013
Przewodniczący Rady Gminy Babice zawiadamia, że w dniu 25 lipca 2013r. od godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Babicach (sala konferencyjna  p.111) odbędzie się XXXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Babice.
Proponowany porządek obrad nadzwyczajnej sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie XXXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad XXXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Babice.
3. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale  Budżetowej Gminy Babice na  2013r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Babice do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.”Kluczowe kompetencje to podstawa.”
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działek położonych w obrębie Olszyny, będących własnością Gminy Babice.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/215/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi .
9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad XXXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Babice