• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

9 kwietnia 2013
Informacja Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 43

Nazwa biura

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Roztopy/1

Obszar

województwo małopolskie - subregion południowy

Ważność (cz. urz.)

od godz. 08:00 dnia 09.04.2013  do godz. 20:00 dnia 10.04.2013

Przebieg

Przewiduje się stopniowy wzrost temperatury maksymalnej powietrza do 8°C we wtorek i do około 12°C w środę oraz wzrost temperatury minimalnej do około 3°C powodujący topnienie pokrywy śnieżnej i roztopy. Okresami prognozuje się opady deszczu, suma opadów do 6 mm. Prognozowana prędkość wiatru od 10 km/h do 15 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

90%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Szymon Pysz

Godzina i data wydania

godz. 14:02 dnia 08.04.2013

SMS

IMGW PIB OSTRZEGA: ROZTOPY/1 woj.malopolskie sub.poludniowy od 08:00/09.04 do 20:00/10.04.2013 temp. max od 8st do 12st, temp. min. 3st, opady do 6 mm, wiatr 10-15 km/h

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Tel. 32 625 00 00
Fax. 32 625 83 44