• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Projekt "Czas na biznes"

24 maja 2012

O udział w projekcie mogą ubiegać się osoby fizyczne do 25 roku życia oraz osoby po 50 roku życia zamieszkujące na terenie powiatów: oświęcimskiego, suskiego, chrzanowskiego . . .

Okres realizacji projektu: 02.05.2012r.-31.07.2014r.

Instytucja realizująca projekt: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o. o., ul. Unii Europejskiej 10, Oświęcim

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

O udział w projekcie mogą ubiegać się osoby fizyczne do 25 roku życia oraz osoby po 50 roku życia zamieszkujące na terenie powiatów: oświęcimskiego, suskiego, chrzanowskiego lub nowotarskiego, które zamierzają rozpocząć i zarejestrować firmę w/w powiatach (z wyłączeniem osób, które prowadziły działalność w okresie roku przed przystąpieniem do projektu).

Osobami szczególnie preferowanymi w projekcie będą:
- osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy, w szczególności osoby długotrwale bezrobotne,
- kobiety, w szczególności kobiety powracające na rynek pracy po urodzeniu i wychowaniu dzieci,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby zamieszkałe na terenach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz w miastach do 25 tys. mieszkańców

Nabory dokumentów rekrutacyjnych:
- w roku 2012 odbędą się 3 edycje rekrutacji: 2 nabory w powiatach oświęcimskim i chrzanowskim oraz 1 nabór w powiatach suskim i nowotarskim,
- w roku 2013 odbędą się 2 edycje rekrutacji: 1 nabór w powiatach oświęcimskim i chrzanowskim oraz 1 w powiatach suskim i nowotarskim.

W ramach każdej edycji zostanie wyłonionych 14 osób, które wezmą udział w szkoleniach na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz pisania biznes planu. Wsparcie na rozpoczęcie działalności otrzyma 12 osób, które uzyskają najwięcej punktów z oceny biznes planów.

Po zakończeniu usług doradczo-szkoleniowych uczestnik będzie mógł się ubiegać o:
- dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 25 tys. zł /os,
- podstawowe wsparcie pomostowe kapitałowo - doradcze,
- przedłużone wsparcie pomostowe kapitałowo - doradcze.

Biuro Projektu:
Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o. o.
ul. Unii Europejskiej 10
32-600 Oświęcim    
telefon  33 844 73 44
fax.  33 844 73 45
www.kwalifikacje.eu


Punkt Obsługi Projektu:
Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
ul. Piłsudskiego 1
34-700 Rabka Zdrój
telefon/fax. 18 26 777 39