• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Babice

7 lutego 2012

W dniu 8 lutego 2012r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Babicach (sala konferencyjna p.111) odbędzie się XX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad nadzwyczajnej sesji przedstawia się następująco:

1.Otwarcie XX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Babice i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie porządku obrad XX nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Babice.
3.Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2012r.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/95/2011 Rady Gminy Babice z dnia 27 września 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce „Oczyszczalnia” spółka z o.o. w Podolszu i objęcie  nowych udziałów przez Gminę Babice.
6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
7. Zakończenie obrad XX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Babice.