• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Babice

29 grudnia 2010

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 14 października 2010r. podpisana została umowa na Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Babice

     W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 14 października 2010r. podpisana została umowa na Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Babice wraz z ich pozimowym oczyszczaniem z materiałów użytych do posypywania w sezonie 2010/2011.
     Wykonawca FIRMA ,,PLON” mgr inż. Bogusław Budzowski Kwaczała ul. 3 Maja 3 zobowiązany został do utrzymania dobowej gotowości zimowej niezbędnej do rozpoczęcia natychmiastowej akcji prowadzenia prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych odbywać się będzie zgodnie ze standardami utrzymania dróg na terenie Gminy Babice. Zimowe utrzymanie dróg polegać będzie na odśnieżaniu dróg poprzez mechaniczne usuwanie śniegu z jezdni i poboczy, zwalczanie śliskości zimowej i gołoledzi polegające na zapobieganiu i usuwaniu poprzez posypywanie mieszaniną piasku, chlorku sodu lub chlorku wapnia. Prace powinny być dostosowane do istniejących warunków pogodowych.
     Ewentualne uwagi prosimy kierować do Wykonawcy, p. Bogusław Budzowski nr tel. 505 350 443

     Na terenie sołectwa Zagórze zimowe utrzymanie dróg:
ul. Górska
ul. Widokowa
ul. Modrzejowa
ul. Ogrodowa
ul. Stokowa
ul. Wiarusów
podejmować będzie Firma ,, GARDEN TOM” Alwernia, ul. Relaks 20
p. Tomasz Gudyn nr tel. 512 266 846