• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

II Sesja Rady Gminy Babice

13 grudnia 2010

10 grudnia o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Babicach odbyła się II Sesja Rady Gminy Babice kadencji 2010 - 2014.

Podczas sesji podjęto następujące uchwały:


- w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Przyjęte uchwałą stawki podatku od nieruchomości w Gminie Babice na 2011 r. są znacząco niższe od górnych stawek ogłoszonych w formie obwieszczenia przez Ministra Finansów. Są także niższe lub porównywalne do stawek podatku od nieruchomości przyjętych w sąsiednich gminach.
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Babice.
- w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Babice na 2010r.,
- w sprawie zmiany Statutu Gminy Babice. Przedmiotowa uchwała dotyczyła powołania stałych komisji Rady Gminy Babice: Komisji Rewizyjnej; Komisji Budżetowej, Spraw Gospodarczych, Mienia Komunalnego, Praworządności i Bezpieczeństwa; Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.
- w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Babice w tym:
- w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Babice. Komisję Rewizyjną tworzą:
1) Radny Pan Bolesław Śmiałek – Przewodniczący Komisji
2) Radny Pan Leszek Kosowski – Członek Komisji
3) Radny Pan Krzysztof Sadowski– Członek Komisji
- w sprawie powołania składów osobowych:
Komisji Budżetowej, Spraw Gospodarczych, Mienia Komunalnego, Praworządności i Bezpieczeństwa,  w skład której weszli:
1) Radny Pan Tadeusz Biel – Przewodniczący Komisji
2) Radny Pan Leszek Kosowski – Członek Komisji
3) Radny Pan Ryszard Kuciel – Członek Komisji
4) Radny Pan Jarosław Raczek – Członek Komisji
5) Radny Pan Krzysztof Trzaska – Członek Komisji
Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Pomocy Społecznej, w skład której weszli:
1) Radny Pan Leon Kozioł – Przewodniczący Komisji
2) Radny Pan Tadeusz Biel – Członek Komisji
3) Radny Pan Tadeusz Mastalski – Członek Komisji
4) Radny Pan Jarosław Raczek – Członek Komisji
5) Radny Pan Krzysztof Trzaska– Członek Komisji
6) Radna Pani Beata Wierzbic– Członek Komisji
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa, w skład której weszli:
1) Radna Pani Iwona Tarabuła – Przewodniczący Komisji
2) Radna Pani Ewa Bolek – Członek Komisji
3) Radny Pan Ryszard Kuciel – Członek Komisji
4) Radny Pan Tadeusz Mastalski – Członek Komisji
5) Radny Pan Bolesław Śmiałek – Członek Komisji
6) Radna Pani Beata Wierzbic – Członek Komisji.
    Ponadto Rada Gminy odmówiła podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Babice od dnia 10 stycznia 2011r. do dnia 09 stycznia 2012r. Powodem odmowy zatwierdzenia taryfy w wysokości proponowanej przez Spółkę Gospodarka Komunalna w Babicach były m.in.: wzrost kosztów spowodowanych przez drastyczne podniesienie taryf, brak planu ograniczenia strat wody w spółce i przerzucanie ich w całości na odbiorcę, wzrost wynagrodzeń w projekcie taryfy w stosunku do roku obrachunkowego, który stanowi podstawę do ustalania taryf.