• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

8 grudnia 2010
Informacja Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie
Data i godzina wydania: 07 grudnia 2010r.godz.11.30.
Nazwa biura:  Biuro  Prognoz Hydrologicznych IMGW Oddział w Krakowie .
Zagrożenie : Przekroczenie stanu ostrzegawczego.
Stopień zagrożenia: 2 (drugi w skali 3-stopniowej).
Ważność: od godz. 15:00 dnia 07 grudnia 2010r. do godz.15:00  dnia 08 grudnia 2010r.
Obszar: Województwo małopolskie.
Przebieg: W związku z prognozowanymi opadami deszczu, utrzymującymi się przez całą dobę dodatnimi temperaturami powietrza, a co za tym idzie topnieniem pokrywy śnieżnej w godzinach popołudniowych oraz w nocy z 7 na 8 grudnia na mniejszych, bezpośrednich dopływach Wisły w rejonie Krakowa spodziewane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich, z lokalnym przekroczeniem stanów ostrzegawczych.
Skutki: Zagrożenia dla obszarów zalewowych, zalania przybrzeżnych terenów, lokalne podtopienia.
Uwagi: W miarę rozwoju sytuacji hydrologicznej ostrzeżenie będzie aktualizowane.

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i ostrzegawczych na  podległym  terenie oraz powiadomienie gmin w powiecie.
W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i ostrzegawczych na  podległym  terenie oraz powiadomienie gmin w powiecie.
O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i  podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Tel.     032:     625 00 00, 625 83 40
Fax.     032:     625 83 44

DYŻURNY POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - Paweł Dudek