• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

I sesja nowo wybranej Rady Gminy Babice

1 grudnia 2010
1 grudnia 2010 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu  Gminy Babice odbędzie się I Sesja Rady Gminy Babice kadencji 2010-2014.
     1 grudnia 2010 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu  Gminy Babice odbędzie się I Sesja Rady Gminy Babice kadencji 2010-2014.

     Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie I Sesji Rady Gminy Babice.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
4. Sprawdzenie quorum.
5. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
6. Przyjęcie Regulaminu Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Babice.
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
8. Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Babice.
9. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Babice.
10. Przyjęcie Regulaminu Wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy Babice.
11. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
12. Zgłaszanie kandydatów na Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy Babice.
13. Wybór Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy Babice.
14. Sprawozdanie Wójta Gminy Babice poprzedniej kadencji o stanie Gminy Babice.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Ustalenie terminu obrad kolejnej Sesji Rady Gminy Babice.
17. Zakończenie obrad.