• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Działki budowlane na sprzedaż

23 listopada 2010

Dnia 7 grudnia 2010r. odbędą się ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż działek gminnych położonych w Babicach.

     Dnia 7 grudnia 2010r. odbędą się ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż działek gminnych położonych w Babicach przy ulicy Jagodowej i Marii Curie-Skłodowskiej, na Włosieni przy ulicy Piastowskiej, w Olszynach przy ulicy Zielonej oraz w Rozkochowie przy ulicy Źródlanej.
     Do sprzedaży przeznaczono w sumie 10 działek budowlanych o powierzchni od 1158 m2 do 2570 m2. Cena za 1 m2  waha się w przedziale od 20 do 26 zł netto.
     Wszystkie ww. działki przeznaczone są pod jednorodzinną zabudowę mieszkaniową. Posiadają decyzje o warunkach zabudowy dotyczące budowy wolnostojących budynków mieszkalnych, jednorodzinnych z garażami, wraz z infrastrukturą techniczną, budową szczelnych zbiorników ścieków. Cechują się regularnym prostokątnym kształtem, są płaskie, wolne od obciążeń i jakichkolwiek zobowiązań.

     Z pełną treścią ogłoszenia o przetargu będzie można zapoznać się na stronie internetowej Gminy Babice www.babice.pl (DZIAŁ MIENIE GMINNE - ZAKŁADKA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI). Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarczym Urzędu Gminy Babice przy ulicy Krakowskiej 56 (pokój nr 115, tel. 032 620-11-25 wew. 51).