• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Krok w kierunku utworzenia strefy ekonomicznej został wykonany

18 listopada 2010
W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Gmina Babice otrzymała dofinansowanie na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów inwestycyjnych, o powierzchni ponad 61 ha, położonych pomiędzy Babicami a Olszynami.
     W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Gmina Babice otrzymała dofinansowanie na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów inwestycyjnych, o powierzchni ponad 61 ha, położonych pomiędzy Babicami a Olszynami. Została wykonana 4 wariantowa koncepcja, której czwarty element jest materiałem docelowym. Pokazuje dokładnie pomysł na te tereny i możliwości z nimi związane. Koncepcja ta i opracowana dokumentacja jest początkiem realizacji powstania strefy ekonomicznej w Gminie Babice. Władze gminy wspólnie z Krakowskim Parkiem Technologicznym ustaliły działania, które należy wykonać, aby ta strefa powstała. Jak ważne jest to przedsięwzięcie wskazuje fakt, że strefa zdecydowanie ułatwi pozyskanie inwestorów, których do tej pory brakowało na terenie gminy. Otworzy to szanse na większy i zdecydowany rozwój Gminy Babice i jej mieszkańców. Kolejnym etapem prac będzie zmiana studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Babice i wprowadzenie możliwości przekształcenia tego terenu i obecnych nieużytków na ten cel. W perspektywie przyszłego roku i otwierających się możliwości Gmina Babice będzie się starać o środki na opracowanie dalszej dokumentacji i dozbrojenie tego terenu, co będzie już znacznym przybliżeniem do realizacji tego ambitnego przedsięwzięcia. Dokumentację wykonała „ARCA” biuro projektów urbanistyki i architektury dr inż. arch. Michał Stangel z Gliwic za kwotę 58 316 zł. W tym kwota otrzymanego dofinansowania w wysokości 85% całości projektu czyli 49 568,60 zł
     Celem opracowania jest pokazanie możliwości zagospodarowania obszarów związanych z innowacyjną gospodarką i nowymi technologiami, co związane może być z ustanowieniem na części obszaru podstrefy Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W ramach opracowania sporządzono trzy warianty robocze koncepcji, zróżnicowane pod względem układu komunikacyjnego, dominujących funkcji (przemysłowej, przemysłowo-usługowej oraz mieszkalnej), a następnie wariant czwarty, docelowy.