• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Dalsze prace przy obiekcie sportowym w Zagórzu

18 listopada 2010
16 listopada br. została podpisana umowa z firmą Progresbud na kontynuację zadania zapisanego w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dotyczącym przebudowy Ośrodka Rekreacyjno – Wypoczynkowego w Zagórzu.
     16 listopada br. została podpisana umowa z firmą Progresbud na kontynuację zadania zapisanego w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dotyczącym przebudowy Ośrodka Rekreacyjno – Wypoczynkowego w Zagórzu. Dzięki dofinansowaniu z programu Orlik Plus udało się przeprowadzić remont i modernizację boiska sportowego z nawierzchnią naturalną wraz z zapleczem. Na etapie weryfikacji znajduje się wniosek o dofinansowanie złożony w ramach konkursu ogłoszonego przez LGD, działanie „Odnowa i rozwój wsi”. W ramach tego wniosku znajduje się także zakres robót, do których przystępujemy w ramach podpisanej umowy.
     Podnosząc standardy obiektów sportowych będą realizowane kolejne etapy prac przy boisku w Zagórzu. W postępowaniu przetargowym wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma Progresbud z Chrzanowa. Zostanie wykonana konstrukcja zadaszenia istniejących trybun boiska sportowego, która jest stalowa, malowana farbą epoksydowaną o ciężarze konstrukcji 8,002 t. Pokrycie składa się z blachy stalowej trapezowej powlekanej TR 60 gr. 1 mm a powierzchnia zadaszenia wyniesie 341,17 m 2 Dodatkowo zamontowane zostaną elementy małej architektury. Koszt realizacji zadania wynosi 143.080,62  zł. Firma zobowiązana jest do wykonania powyższych prac do 10.12.2010 r.