• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

OGŁOSZENIE Referatu Gospodarczego

5 lipca 2010

Wójt Gminy Babice przypomina mieszkańcom Gminy o konieczności zwalczania chwastów na użytkach rolnych, wykaszania traw i chwastów

OGŁOSZENIE Referatu Gospodarczego

     Wójt Gminy Babice przypomina mieszkańcom Gminy o konieczności zwalczania chwastów na użytkach rolnych, wykaszania traw i chwastów na gruntach przydrożnych, przy rowach i posesjach oraz w miejscach gdzie utrudniają widoczność, stwarzając zagrożenie pożarowe, zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pogarszają estetykę gminy.
     W przypadku nie zastosowania się do powyższych zaleceń, zabiegi te mogą zostać wykonane na koszt właściciela działki zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Z up. Wójta
Stanisław Bajer
Kierownik Referatu Gospodarczego