• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "PARTNERSTWO NA JURZE"

2 lipca 2010

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PARTNERSTWO NA JURZE”  ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PARTNERSTWO NA JURZE” 
     Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
     Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 08.07.2010 - 02.08.2010
     Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”, miejscowość Chrzanów, ul. Focha 3; 32-500 Chrzanów; pok. 202 na II piętrze w godz. od 8.00 do 16.00.
     Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Lokalnej Grupy Działania www.partnerstwonajurze.pl. Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.wrotamalopolski.pl; Lokalnej Grupy Działania www.partnerstwonajurze.pl oraz do wglądu w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania ”Partnerstwo na Jurze”, miejscowość: Chrzanów, ul. Focha 3; 32-500 Chrzanów; pok. 202 na II piętrze w godz. od 8.00 do 16.00.
     Wysokość dostępnych środków w 2010 roku na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu:
- „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wynosi 250 000,00 zł.
     UWAGA! - Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w zakładce "Wdrażanie LSR".
    Wniosek oraz wszystkie załączniki należy złożyć w dwóch egzemplarzach papierowych. Ponadto do dokumentacji należy załączyć wniosek w wersji elektornicznej na nośniku CD/DVD.
     LGD Partnerstwo na Jurze zapewnia bezpłatne konsultacje w przygotowaniu wniosku.
     Wnioski składane w ramach ogłoszonego naboru muszą być zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju oraz lokalnymi kryteriami wyboru.
     Za prawidłowe wypełnienie wniosku odpowiada Wnioskodawca.