• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

"Mój piękny ogród - dbam, więc mam!"

29 czerwca 2010

KONKURS Pt. „Mój piękny ogród – dbam, więc mam!” ogłoszony w ramach PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Babice”

     KONKURS Pt. „Mój piękny ogród – dbam, więc mam!” ogłoszony w ramach PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Babice” spółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
     WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
- warunkiem uczestniczenia w konkursie jest zgłoszenie swojego ogrodu, przez właściciela, będącego mieszkańcem miejscowości Zagórze
- przystąpienie osób do konkursu następuje poprzez dostarczenie karty zgłoszenia  (wraz z   oświadczeniami) wypełnionej i podpisanej przez uczestników konkursu 
- Karty Zgłoszeń można składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach przy ul. Krakowskiej 56 (parter pok. Nr 2), nadsyłać pocztą (z dopiskiem na kopercie: „Konkurs - „MÓJ PIĘKNY OGRÓD – DBAM, WIĘC  MAM!”), lub w formie elektronicznej na adres: ops.projekt@babice.pl 
Termin składania Kart Zgłoszeniowych -  do 19  lipca 2010 r.

     Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 32/613 40 50 wew. 84. Szczegółowych informacji udziela Katarzyna Tekielak.