• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

"Partnerstwo na Jurze" dla powodzian

1 czerwca 2010

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Partnerstwo na Jurze” organizuje zbiórkę pieniędzy dla powodzian . . .

     Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Partnerstwo na Jurze” organizuje zbiórkę pieniędzy dla powodzian. LGD jest organizacją zrzeszającą samorządy, organizacje, stowarzyszenia i przedsiębiorców z pięciu gmin powiatu chrzanowskiego. Akcja jest gestem solidarności pomiędzy regionami, które najbardziej ucierpiały podczas klęski żywiołowej.
 
     Wsparcie finansowe ma być kierowane między innymi do Lanckorony, gdzie woda niejednokrotnie zabrała mieszkańcom dorobek całego życia. Prowadzone są już w tej sprawie rozmowy z Lokalna Grupą Działania z Lanckorony, która deklaruje zaangażowanie w rozdysponowanie wsparcia.
     Pomoc ma zostać przekazana również do Włocławka, ponieważ przez kilka dni tamtejsi strażacy współuczestniczyli w akcji ratunkowej w Okleśnej, umacniając wał przeciwpowodziowy na Wiśle. Wkrótce okazało się, że Włocławek został zalany. Dlatego, w dowód wdzięczności i w geście solidarności LGD chce teraz zrewanżować się pomocą.
     Mija już czas, gdy powodzianom potrzebne było najpilniejsze wsparcie w postaci koców, jedzenia i leków. Opadająca woda ukazuje prawdziwą skalę nieszczęścia. Sytuacji nie ułatwia pogoda i padający od dłuższego czasu deszcz. Wszystko wskazuje na to, że prace remontowe i odbudowa zalanych terenów będzie długotrwałym procesem. Powodzianom wsparcie będzie potrzebne także wówczas, gdy większość z nas zapomni już o majowym nieszczęściu.
     LGD Partnerstwo na Jurze apeluje więc do wzięcia udziału w publicznej zbiórce pieniędzy, na którą zgodę wydało Starostwo Powiatowe w Chrzanowie. Zainteresowani mieszkańcy, przedsiębiorcy i instytucje, mogą dokonywać wpłat na wskazane poniżej konto.

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”
32-500 Chrzanów, ul. Focha 3,
NIP 6282161785, REGON 120324942, Nr KRS 0000262087

Subkonto z przeznaczeniem na zbiórkę pieniędzy dla osób dotkniętych powodzią:
Bank Spółdzielczy w Chrzanowie
02 8444 0008 0000 0083 0519 0003