• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

W dniu 29 września 2009 r. odbyła się debata pt. "Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne"

30 września 2009

2009-09-30
Nasza Gmina Babice, jako jedna z blisko 1400 samorządów, przyłączyła się do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno – edukacyjnej ,,Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”.

     Nasza Gmina Babice, jako jedna z blisko 1400 samorządów, przyłączyła się do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno – edukacyjnej ,,Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”.
     Konferencję zorganizowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Babicach pod patronatem Wójta Gminy – Pana Romana Warchoła. Wśród zaproszonych gości znaleźli się radni Gminy, sołtysi, dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy szkolni, pracownicy socjalni, przedstawiciele organizacji pozarządowych w tym Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawiciele Policji, lekarze, a także przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gminy. Wszystkich przybyłych powitała Pani Genowefa Brandys – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Babicach oraz Pan Roman Warchoł – Wójt Gminy Babice. Podczas debaty przedstawione zostały  cele i założenia kampanii oraz spoty telewizyjne i radiowe. Na debatę zaproszono także laureatów kampanii ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł”, którzy odebrali nagrody zdobyte w konkursach w ramach tej kampanii. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Babicach doceniając włożony wysiłek dodatkowo ufundowała dla laureatów PenDrivy. Nagrody i dyplomy zostały wręczone przez Pana Romana Warchoła – Wójta Gminy.
     Celem konferencji, oprócz budowania społecznego poparcia dla prowadzenia polityki lokalnej wobec problemów alkoholowych, było dostarczenie wiedzy o alkoholu oraz o jego wpływie na organizm człowieka a także zmiana świadomości na temat działania tej substancji. Podczas konferencji wystąpili: Pani dr Małgorzata Kosowska z NZOZ ,,MEDICA”, Pani Agnieszka Kadłuczka z NZOZ ,,Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia” oraz Pan Wiesław Dudek z zespołu ds. nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie. Ponadto podczas konferencji głos zabrali: Pan Krzysztof Wilk – prezes Fundacji VIRIBUS UNITIS – Połączonymi Siłami, przedstawiając cel i działalność Środowiskowej Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Babicach  oraz Środowiskowego  Domu Samopomocy w Babicach,  a także Pan Henryk Baluś oraz Pan Jan Halbina.
     Podczas konferencji ambasador kampanii na terenie gminy Pani Genowefa Brandys zaprezentowała również dotychczasowe działania podejmowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Babicach na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Podsumowując zorganizowaną debatę można stwierdzić iż pierwszy krok w budowaniu lokalnego poparcia na rzecz ogólnopolskiej kampanii, a zarazem zmiany świadomości o alkoholu, mamy już za sobą. Przed nami kolejne przedsięwzięcia. Osoby przybyłe na debatę wykazały, iż zauważają ten problem i są gotowe włączyć się w działania. Gdyż nie słowa świadczą o człowieku, ale jego czyny. Droga do wyzdrowienia i wyrwania się z nałogu jest bardzo długa, mozolna wymaga pracy a niejednokrotnie trzeba rozpoczynać ją od początku.
     Mamy nadzieję że dzięki przybyłym mediom o Debacie przeczytamy w prasie lokalnej.