• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

"SPRZĄTANIE ŚWIATA - GMINA BABICE 2009"

18 września 2009

2009-09-18
Informujemy o rozpoczęciu  XVI edycji kampanii „Sprzątanie świata – Polska 2009”, 18-20 września 2009r. to termin światowej akcji.

     Informujemy o rozpoczęciu  XVI edycji kampanii „Sprzątanie świata – Polska 2009”, 18-20 września 2009r. to termin światowej akcji. Akcja w Gminie Babice będzie przeprowadzona w dniach: 01 - 06 października 2009 roku.
     Zapraszamy szkoły przedszkola, firmy, organizacje pożytku publicznego,  stowarzyszenia, fundacje, pozostałe zainteresowane instytucje oraz osoby prywatne do wzięcia udziału w akcji „Sprzątanie świata - Gmina Babice 2009”.
     Akcja ta ma duże znaczenie edukacyjne. Przez prace porządkowe na rzecz własnego środowiska budowana jest świadomość ekologiczna oraz promowane są działania na rzecz ochrony środowiska – poczynając od sprzątania śmieci przez segregację odpadów. Udział w kampanii uczy młodych ludzi odpowiednich nawyków i zachowań, związanych z dbałością o czystość i porządek na co dzień.
     Zainteresowanych wzięciem udziału w tego typu akcji prosimy o zgłoszenie swojego udziału w tut. Urzędzie w terminie do 25 września 2009 roku.
     Po zakończeniu akcji prosimy o wykonanie sprawozdania z realizacji „SPRZĄTANIA ŚWIATA – GMINA BABICE 2009” w terminie do 15 października 2009 roku.
     Szczegółowych informacji udziela oraz przyjmuje zgłoszenia Pani Katarzyna Pawłowska, Referat Gospodarczy Urzędu Gminy Babice pok. 106 pod nr tel. 032 620 11 25 w. 26.
     Więcej o ochronie środowiska i akcji sprzątanie świata  na stronie internetowej: http://www.naszaziemia.pl/v3/