• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Rozpoczęły się prace w ramach programu "Orlika Plus" w Zagórzu.

17 września 2009

2009-09-17
W dniu 16 września 2009 roku została podpisana umowa z Firmą Produkcyjno – Usługową „MONTER” z Alwerni na wykonanie zadania pt. „Remont i modernizacja boiska sportowego z nawierzchnią naturalną wraz z zapleczem w miejscowości Zagórze” w ramach projektu Orlik Plus.

     W dniu 16 września 2009 roku została podpisana umowa z Firmą Produkcyjno – Usługową „MONTER” z Alwerni na wykonanie zadania pt. „Remont i modernizacja boiska sportowego z nawierzchnią naturalną wraz z zapleczem w miejscowości Zagórze” w ramach projektu Orlik Plus.
     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje następujące prace:
- drenaż + renowacja murawy istniejącego boiska na powierzchni 6930 m2
- budowa kolektorów słonecznych do ciepłej wody użytkowej (4 kolektory montowane na południowej ścianie budynku)
- budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z poletkiem rozsączającym o wydajności do 7,50 m3
- modernizacja kotłowni poprzez wymianę starego zużytego pieca na nowoczesny o mocy 38 kW z podajnikiem ślimakowym, regulatorem  i zasobnikiem
- zakup i montaż 2 aluminiowych boksów dla zawodników rezerwowych i trenerów (każdy boks na 12 osób)
- wykonanie 8 stanowisk parkingowych przy budynku klubowym dla autokaru gości i osób funkcyjnych
- zakup i montaż siedzisk na istniejącej trybunie (121 szt.)
     Program ma na celu podniesienie standardu boisk sportowych, w szczególności boisk piłkarskich, wykorzystywanych przez drużyny uczestniczące w rozgrywkach Polskiego Związku Piłki Nożnej.
     Gmina Babice na ten cel  uzyskała wsparcie finansowe przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej w wysokości 56.000 zł. Natomiast koszt całego przedsięwzięcia wyniesie 221.318,66 zł.